Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie oraz w biurze projektu.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe - rekrutacja zakończona
Studia podyplomowe i kursy zawodowe dla nauczycieli - rekrutacja zakończona
Kursy podnoszące wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów - rekrutacja zakończona
Kursy nadające uprawnienia uczniom - rekrutacja zakończona
Wysokiej jakości staże zawodowe - rekrutacja zakończona