Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie oraz w biurze projektu.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe - rekrutacja od 23.09.2019 r. do 9.10.2019 r.
Studia podyplomowe i kursy zawodowe dla nauczycieli - rekrutacja od 23.09.2019 r. do 9.10.2019 r.
Kursy podnoszące wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów - rekrutacja od 23.09.2019 r. do 9.10.2019 r.
Kursy nadające uprawnienia uczniom - rekrutacja od 23.09.2019 r. do 9.10.2019 r
Wysokiej jakości staże zawodowe - rekrutacja wkrótce

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji - pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - pobierz

Załącznik nr 2 do regulaminu - pobierz

Załącznik nr 3 do regulaminu - pobierz

Załącznik nr 4 do regulaminu - pobierz

Załącznik nr 1 do deklaracji - pobierz

Załącznik nr 2 do deklaracji - pobierz

Załącznik nr 3 do deklaracji - pobierz

Załącznik nr 4 do deklaracji - pobierz

Załącznik nr 5 do deklaracji - pobierz