O projekcie

Projekt "Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! - II edycja" realizowany jest przez Powiat Żniński w okresie od 1.09.2019 r. do 30.06.2022 r. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 715 134,31 zł, Wartość dofinansowania ze środków UE: 607 864,16 zł, Krajowe środki publiczne: 107 270,15 zł (w tym: budżet państwa 35 756,71 zł, budżet jednostek samorządu terytorialnego 71 513,44 zł).

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 9 nauczycieli, utworzenie 2 PIK oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński do dnia 30 czerwca 2022 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 zadań:
1. Realizacja doradztwa edukacyjno–zawodowego poprzez utworzenie w T1 i T2 Punktu Informacji i Kariery (PIK) - typ wsparcia 1a (80 uczniów).
2. Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu poprzez udział w studiach podyplomowych oraz kursach zawodowych - typ wsparcia 1d (9 nauczycieli).
3. Podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w kursach zawodowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych - typ wsparcia 1c i (119 uczniów).
4. Zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy - typ wsparcia 1c iv (50 uczniów).
5. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów - typ wsparcia 2 (98 uczniów).

Wszystkie formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie prowadzone będą na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie, opartego na analizie sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz potrzebach uczniów na podstawie przeprowadzonych ankiet. Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły, a także będzie realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Realizatorzy projektu

Realizatorami projektu, w którym realizowane będą zadania są: Zespół Szkół Technicznych w Żninie, Zespół Szkół-Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.Biuro projektu

Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 3030 11 00 w. 55, e-mail: inwestuj@znin.pl, www.inwestuj.znin.pl

W ramach stron internetowych Powiatu Żnińskiego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies na www.znin.pl